Bluesofts AccHelper 3.1.0 – Đọc số thành chữ trong Excel | Dnanalytics.Net

Bluesofts AccHelper (Người trợ giúp kế toán) là Bổ trợ trong Excelđể chuyển đổi số sang chữ cái một cách nhanh chóng mà không bị lỗi lò xo. Ngoài ra còn có thể đọc giờ, quay km vô cùng tiện lợi.

Thay đổi số tập lệnh trong giao diện Bluesofts AccHelper Interface
Thay đổi số tập lệnh trong giao diện Bluesofts AccHelper Interface

Bluesofts AccHelper Hoàn toàn tương thích với Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 phiên bản 32bit và 64bit. Ngoài ra, nó còn cung cấp các chức năng chuyển đổi từ TCVN3, VNI sang Unicode cho tốc độ chuyển đổi nhanh nhất.

Các chức năng chính của phần mềm Bluesofts AccHelper

 • Cung cấp chức năng Đọc số bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh trong Microsoft Excel:
  • Hàm VND () đọc tiếng Việt
  • Hàm USD () đọc bằng tiếng Anh
 • Chuyển đổi văn bản sang Unicode nhanh chóng.
Giao diện gõ mẫu
Giao diện gõ mẫu

Cơ cấu vai trò trong Trợ lý kế toán

VND (Số tiền, Loại đầu ra, Đơn vị1, Đơn vị2, Munit2, HasGroupingSymbol). trong đó

 • Số lượng: Số tiền được thay đổi thành văn bản.
 • Loại đầu ra: Nếu giá trị là 1 số, hàm trả về kiểu chuỗi TCVN3, kiểu chuỗi VNI 2 và 3 kiểu chuỗi unicode.
 • Bài 1: Chuỗi giá trị, cho biết loại tiền tệ, ngầm định là “đồng”.
 • Mục 2: Chuỗi giá trị, chỉ ra loại tiền tệ cho các số lẻ, ngầm định là “tiền xu”.
 • MUnit2: Số được nhân với một số lẻ sẽ chuyển số lẻ từ Unit1 thành Unit2, giá trị mặc định là 1.
 • HasGropingSymbol: Các giá trị kiểu logic (boolean), nếu TRUE thì chuỗi theo sau sẽ có dấu phẩy (,) ngăn cách câu, FALSE là giá trị mặc định không có dấu phẩy (,).

với Người trợ giúp tài khoảnChuyển đổi số thành tài liệu trong Excel cực kỳ đơn giản. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng VnTools để đổi chữ và số trong Excel, Word.

Xem Thêm  Euro Truck Simulator 2.1.12.1 - Game mô phỏng lái xe tải | Dnanalytics.Net