Taskbar Hide 2.0 – Tiện ích giúp ẩn, hiện thanh tác vụ Windows | Dnanalytics.Net

Ẩn thanh tác vụ Nó là một công cụ nhỏ chạy trên khay hệ thống và cho phép bạn quản lý hiệu quả các cửa sổ và phần mềm đang mở. Bạn có thể ẩn / hiện nút Start, cửa sổ khay hệ thống làm tối vị trí của biểu tượng lớn có chữ nổi trên thanh tác vụ …

Hướng dẫn sử dụng Taskbar Hide

Sau khi tải xuống, nhấp đúp vào tệp THsetup.exe để cài đặt và kích hoạt chương trình, sau đó nhấp vào menu StartPrograms> Hide Taskbar> Hide Taskbar

Trong TH tương tác tương tác, bấm vào các nút để tiến tới cửa sổ Ghi chú, sau đó bấm vào các nút xung quanh chức năng, hoặc bấm vào nút menu để chọn lệnh trên menu xuống:

  • Ẩn Windows (F6): ẩn cửa sổ đang mở.
  • Hiển thị Windows (Ctrl + F6): Cửa sổ hiển thị.
  • Đóng Windows (Ctrl + Shift + F6): để đóng cửa sổ.
  • Khay lớn (Ctrl + M): Để giảm thiểu số dư cửa sổ của hệ thống.
  • Thay đổi Thứ tự Windows Z (Ctrl + W): thay đổi trạng thái của cửa sổ đã chọn, như nó luôn làm trên các cửa sổ khác (luôn ở trên cùng).
  • Thay đổi tiêu đề và biểu tượngtiêu đề và biểu tượng cửa sổ.
  • Sắp xếp lại thanh tác vụ (Ctrl + R)Để tổ chức các cửa sổ thành một thanh tác vụ.
  • Thanh tác vụ: ẩn / hiện các thành phần tác vụ như: Studio Start (Nút Khởi động), biểu tượng của các cửa sổ trên thanh tác vụ (Task Window), khay hệ thống (SysTray), đồng hồ (time clock) hoặc toàn bộ thanh tác vụ (All Taskbar, Ctrl + T ).
  • Tự động phóng to cửa sổ: tự động phóng to tất cả các cửa sổ mới mở (Tất cả các cửa sổ mới) hoặc chỉ các cửa sổ Internet Explorer (chỉ các cửa sổ IE mới).
Xem Thêm  Garena Free Fire - Tải về máy tính bản chơi trên PC | Dnanalytics.Net