Download NX 2021, NX 2020, NX12, NX11, NX10, NX9 Full | Dnanalytics.Net

Siemens NX đáng chú ý cung cấp giải pháp PLM tổng thể cho toàn bộ vòng đời sản phẩm một cách toàn diện: Phân bổ cho gia công, hình thành điểm, phân tích mô phỏng, v.v. Ứng dụng trong mọi lĩnh vực như: Cơ khí, Hàng không & Quốc phòng, Giao thông vận tải, Máy móc & Thiết bị Công nghiệp; Điện tử & Công nghệ cao. NX được sử dụng bởi các hãng công nghệ lớn trên toàn cầu và tại Việt Nam như: Samsung, Canon, Panasonic, Nissan, Foster, Vinfast, v.v.

Các chương trình Mastery NX, ứng dụng hiệu quả cho công việc .. Giúp các kỹ sư có cơ hội lớn trong công việc sự nghiệp

1. Hướng dẫn cài đặt đầy đủ NX 4 – 32 64 bit Một số phiên bản:

2. Tải NX 6 – 32 64 bit full> Hướng dẫn cài đặt NX10


3. Download NX 7.5 – 32 64 bit full> Hướng dẫn cài đặt NX11 full


4. Tải NX 8.0 – 32 64 bit đầy đủ> Hướng dẫn cài đặt NX12 đầy đủ


5. Tải NX 8.5 – 32 64 bit full> Hướng dẫn sửa lỗi bản quyền [-97] [-15]


6. Tải xuống NX 9.0 – 64 bit đầy đủ


7. Tải xuống NX 10.0 – 64 bit đầy đủ


8. Tải xuống NX 11.0 – 64 bit đầy đủ


9. Tải xuống NX 12.0.0 – 64 bit đầy đủ


10. Tải xuống NX 12.0.2 – 64 bit đầy đủ


11. Tải xuống NX 13-1847 – 64 bit đầy đủ

Xem Thêm  Caesium 1.7.0 - Phần mềm chỉnh sửa ảnh | Dnanalytics.Net

12. Tải xuống NX 2020-1926 – 64 bit đầy đủ
13. Tải xuống NX 2020-1930 – 64 bit đầy đủ
14. Tải xuống NX 2020-1934 – 64 bit đầy đủ
15. Tải xuống NX 2021-1938 – 64 bit đầy đủ
16. Tải xuống NX 2021-1942 – 64 bit đầy đủ Ứng dụng ống nhựa PVC tại Cần Thơ thi công sân vườn nhà

Hỗ trợ phần mềm Java: Tải tại đây
Moldex3D Add-on trong NX: Easy Advanced Fill
Thư viện khuôn cách ly, DataBases Mold Wizard, EDW, PDW