Tác giả: admin

Cách chọn laptop windows chuyên đồ họa

Chọn CPU Do đặc trưng laptop chuyên đồ họa windows phải sử dụng thường xuyên các phần mềm chuyên dụng khá nặng Cụ thể, bạn nên chọn những dòng CPU i7 hoặc ít nhất là …
cccccccccccccccccccc Csss